کمک یک میلیارد دلاری ژاپن برای ... کوچک با هدف کمک به بهبود ... تصویب لایحه یک و نیم ...
این لایحه به وزارت ... تصویب این بوده به ترامپ ... های موشکی میلیارد دلاری آمریکا ...
... آمریکا لایحه بودجه ... علیه کمک ژاپن به ... دلاری نظامی آمریکا تصویب ...
این لایحه به وزارت ... میلیارد دلاری آمریکا تصویب ... برای سال مالی 2018 را به تصویب ...
... نظامی 700 میلیارد دلاری را تصویب ... 700 میلیارد دلاری آمریکا به ... آمریکا کمک مالی ...
مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا لایحه سیاست دفاعی 700 میلیارد دلاری را تصویب ... به کمک ...
... میلیارد دلاری این کشور را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ... کمک به زلزله ...
... مجلس نمایندگان آمریکا بودجه هنگفت 700 میلیارد دلاری ... دلاری نظامی آمریکا تصویب ... به کمک ...
... آراء لایحه 700 میلیارد دلاری ... 8 رأی مخالف به تصویب ... آمریکا برای سال مالی ...
مجلس نمایندگان آمریکا با لایحه ... علیه کمک ژاپن به ... 700 میلیارد دلاری ...
... آراء لایحه 700 میلیارد دلاری ... 8 رأی مخالف به تصویب ... آمریکا برای سال مالی ...
مجلس نمایندگان آمریکا با لایحه ... علیه کمک ژاپن به ... 700 میلیارد دلاری ...
تصویب بودجه ۷۰۰ میلیارد دلاری ... علیه کمک ژاپن به ساخت ... آمریکا لایحه بودجه نظامی ...
... آمریکا با لایحه ... 700 میلیارد دلاری نظامی ای... پرداخت ۷۱میلیاردتومان برای کمک به ...
اوباما لایحه‌ای را امضا کرده‌ که کمک‌ نظامی آمریکا به اسرائیل به یک میلیارد و هشتصد ...
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه نظامی 700 میلیارد دلاری را تصویب ... دولت آمریکا کمک مالی ...
مجلس نمایندگان بودجه ۷۰۰ میلیارد دلاری ... دلاری نظامی آمریکا تصویب ... این لایحه به ...
... آمریکا برای تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری دولت برای کمک به ... تصویب لایحه نجات مالی ...
... دلاری برای سال مالی 2018 به ... لایحه؛ 692 میلیارد دلار به ... آمریکا به تصویب ...
کمک ۱ میلیارد دلاری ژاپن ... مشکلات مالی خطر ابتلا به سکتۀ ... داکتر عبدالله به آمریکا و ...
نتیجه جالب نظرسنجی صدای آمریکا ... تصویب لایحه. ... کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ...
... آمریکا تصویب لایحه ... لایحه کمک مالی به ... کمک ۷۹۱ میلیون دلاری به ...
... حدود یک میلیارد دلار کمک برای ... میلیارد دلاری ژاپن ... لایحه بودجه به ...
سنای آمریکا لایحه بودجه دفاعی 607 میلیارد دلاری این کشور را با ... گوانتانامو، تصویب ...