تست رپید حشیش یک روش سریع برای غربالگری می­باشد که می­توان آن را بدون وسایل آزمایشگاهی انجام داد. آزمایش از آنتی بادی مونوکولونال به صورت اختصاصی برای ردیابی سطح افزایش یافته ماری جوآنا در ادرار استفاده می­کند.
هدش دناب thc ، تست طخ یور رد . دوش يم هداد رارق thc دض رب يشوم لانولكونوم يصاصتخا یاه یداب يتنآ ،(cg) لاط یديئولك يتنآ ، دشاب يفنم راردا هنومن رد هك يماگنه .
(1) thc یک مرحله آزمایش دستگاه ماری جوانا یک آزمایش سریع غربالگری ادرار است که می تواند بدون استفاده از یک ابزار انجام شود.
این کیت ادراری با قابلیت نشان دادن سریع تست اعتیاد به گل یا همان ماریجوانا thc به سرعت به شما ...
تست های ماری جوانا ... سم زدایی ماری جوانا، سم زدایی حشیش، سم زدایی، سم زدایی thc، تست منفی ...
خانه محصولات برچسب خورده “thc” thc. نمایش یک نتیجه. تست thc. 0 از 5. 650 ...
دستگاه thc تست ماری جوانا یک مرحله باعث می شود که غلظت ماری جوانا در ادرار بیش از 50 نانومتر در میلی لیتر باشد.