وزیر آموزش و پرورش، از بازنشستگی پیش از موعد در لایحه بودجه 1393 خبر داد و گفت: در صورت تصویب ...
... لایحه بودجه 93، مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد ...
وزیر آموزش و پرورش، از بازنشستگی پیش از موعد در ... بازنشستگی پیش از موعد در لایحه بودجه 93 ...
خبرگزاری فرهنگیان - بازنشستگی پیش از موعد در لایحه بودجه 93 - جدیدترین خبرهای آموزش و پرورش و ...
نمایندگان مجلس لایحه بودجه 93 اخبار اجتماعی قانون بازنشستگی, هیات وزیران , بازنشستگی,حقوق ...
... از موعد کارکنان دولت در ... لایحه بودجه 93، مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد ...
بازنشستگی پیش از موعد معلمان در لایحه بودجه 93 به گفته معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش،‌ در ...
در بند "د" تبصره 19 لایحه بودجه سال 1393 آمده است: بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون ...
بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کلیه ... خواهد بود که در صورت تصویب این لایحه از سوی ...
... پیش از موعد در سال 93 ... در بررسی لایحه ... بازنشستگی پیش از موعد در سال ...
بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کلیه ... خواهد بود که در صورت تصویب این لایحه از سوی ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس شورای نگهبان از لایحه ... بازنشستگی پیش از موعد در ...
تراز: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت ...
... پیش از موعد در سال 93 ... در بررسی لایحه ... بازنشستگی پیش از موعد در سال ...
جشنوارۀ داستان نویسی در حوزۀ ... تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بند 94 ...
تیرماه سال 93 مجلس شورای اسلامی در ... بازنشستگی پیش از موعد ... پیش از موعد در لایحه ...
بمنظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با ... را به این بخش از لایحه بودجه ...
تهران - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3 شرط بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 ...
اجرای دوباره ی قانون بازنشستگی پیش از موعد ... سال 93 دولت دارد ... در باره ی بازنشستگی پیش از ...
اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد ... لایحه بودجه 91 کل ... در مورد بازنشستگی پیش از ...
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دولت بدون سنوات ارفاقی در ...
٢- اعلام موافقت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی در ... چرا بازنشستگی پیش از موعد ...
قانون جدید بازنشستگی بیش از موعد ... این قانون در سال 93 در مجلس شورای ... پیش از موعد حسینی در ...
مجلس شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال آینده را تعیین کرد.به گزارش مهر ...