عضو شورای سیاست‌گذاری ایمه جمعه گفت: ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می‌کنند ...
نتیجه‌ی نفوذ آمریکا بر یک کشور و تسلّط ... را عوض کنند و تغییر ... با باطل (می‌زمیزید و) ...
... برده و به منافع آن کشور در ... برای مبارزه با توطئه ... متهم می‌کنند و این ...
عضو شورای سیاست‌گذاری ایمه جمعه گفت: ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می‌کنند ...
دیدار با ایمه‌ی جمعه‌ی ... توزیع و مصرف می‌کنند و فجایعی ... مخدرند و دم از مبارزه با ...
هر دو نامزد تلاش می کنند تا با یارگیری و جلب ... کشور با داکتر ... به دهن توطیه گران و دشمنان ...
به این دلیل کشورهایی‌که تروریستان را به خوب و بد تقسیم می‌کنند ... مبارزه جدی با ... و دشمنان ...
رییس پیشین شورای سیاستگذاری ایمه جمعه ... و کارشکنی می‌کنند با ... مبارزه با نفوذ ...
امام جمعه اشکنان با اشاره به توطیه های دشمنان ... می کنند و ان ... مبارزه با ...
هم مردم ترکیه که اکنون تروریسم خشن را با گوشت و پوست خود از نزدیک احساس می کنند هم برای ...
راه‌های مقابله با نفوذ. جمعه ... یک کشور تحت تأثیر دشمنان ... تلاش می‌کنند و برای ...
اصل انقلاب اسلامی مبارزه با ... بر فرق دشمنان و ... حرکت می‌کنند. امام جمعه ...
... شیر بر دشمنان می ... تحولات کشور است و امام فرمود ... پرچمدار مبارزه با ...
... برای مبارزه با نفوذ دشمنان به ... می کنند و ... نفوذ دشمنان به داخل کشور می ...
... ندارند و فکر می‌کنند با صحبت ... نیست و نماز جمعه‌ای ... کردیم و می‌گفتیم مبارزه با ...
... این کشور را به نفوذ در ... و در صدر مبارزه با تروریسم ... متهم می‌کنند و در عین ...
سازمانی که پیش از انقلاب نیز مشی نبرد مسلحانه را برای مبارزه با ... و می‌کنند ... و دشمنان ...
... راههای نفوذ و شیوه مقابله با ... گری مبارزه می‏کند و لذا با ... منزوی و محدود می‏کنند.
رییس پیشین شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ... و با کنار گذاشتن حب و ... و کشور را ...
... یک کشور است، چون می توان با ... وی می شوند. دشمنان انقلاب و ... های نفوذ اجتماعی و ...
وی کوشش می کند که با همکاری و در تبانی با سایر دشمنان ... مبارزه و ... و شمال کشور می ...
دیدار خادمان هيات هاي کشور با ... چرا که دشمن با نفوذ و ایجاد فتنه می ... سیاسی می‌کنند و از ...
با توجه به دموکراسی نوپا افغانستان، رییس جمهور کشور نیز با ... کنند و شما بدنام ... مبارزه با ...
... روشن و عمیق به رصد و مبارزه با ... سیاسی می‌کنند و ... مردم یک کشور گسترش می ...