ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می‌کنند عضو شورای سیاست‌گذاری ایمه جمعه گفت: ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می‌کنند.
دشمنان با بهره‌گیری ... اسلامی را حس می‌کنند و با اعترافات به ... و نفوذ سیاسی، فکری ...
... برده و به منافع آن کشور در ... برای مبارزه با توطئه ... متهم می‌کنند و این ...
دیدار با ایمه‌ی جمعه‌ی ... توزیع و مصرف می‌کنند و فجایعی ... مخدرند و دم از مبارزه با ...
» امروز آموزش و پروش و دانشگاهها سنگر مبارزه با جنگ نرم و ... و سیاسی کشور ... با توطیه ها و ...
و در اینجا " گروه های مختلفی که تحت نام اپوزيسيون در خارج کشورعمل می کنند، به لحاظ سمت گيری سياسی..... شاخک هاشان چگونه از اوضاع خبر می گيرند و خبر می دهند.".
... می کنند. ... و مردمی و مبارزه با دشمنان است خود ... کرنسکی با توطیه و کودتا ...
... و شما هم نفوذ ما در شمال این کشور را ... شده و توطیه گران ... مبارزه با ...
... استفاده می کنند و بر عکس ... سیاسی جمعه و نمازی ... در اثر مبارزه مردم با رژیم ...
... نابود می کنند ... به بهانه مبارزه با ... و همکاری با داعش در کشور کرد و در ...
آدرس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزاری همایش ملی 'مساجد و جهان اسلام' با حضور معاون ...
بشرویه - امام جمعه بشرویه با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ به کشور گفت: ایران اسلامی در کمال ...
این موجودات آدم نما ؛ قرن هاست که مانند زالو بر بدن مردم ایران چسبیده اند و از شیره جان و خون مردم تغذیه می کنند و باز هم مثل همیشه در مقابل خواسته های آزادیخواهانه و …
... مردم از نفوذ دشمنان در ... استفاده می‌کنند و باید ملت و ... و مبارزه با ...
... کرد و با این کار می ... با اسلام مبارزه کنند ... دشمنان با سازمان‌دهی می ...
... که این کشور همچنان در مبارزه با گروه ... جلوگیری کنند و آن را ... دشمنان ثبات و آرامش ...
به گفته مصباح یزدی، دشمن می‌خواهد با نفوذ در ... مبارزه با ... که "با دشمنان و ...
... سردار سلیمانی سمبل مبارزه با دشمنان ... کشور نیست و ... یمن می‌کنند. امام جمعه ...
... حجاب پرچم مبارزه با تهاجم فرهنگي و ... فرهنگي و نفوذ دشمنان ... را ویران می‌کنند. ...
... استفاده می کنند و بر عکس ... سیاسی جمعه و نمازی ... در اثر مبارزه مردم با رژیم ...
مردم ایران حماسه ای دیگر رقم زدند/ ۹ دی روز مبارزه با فتنه و ... و دشمنان می ... کشور ما پیدا کنند.
... می کنند. وی گفت:دشمنان در ... تلاش می کنند که استقلال کشور ... و مبارزه با ...
بیانات در دیدار ائمه‌ی جمعه و ... بشری در حال نفوذ و رشد است؛ چه ... مبارزه با جمهوری ...
به گزارش جروزالم پست در شماره جمعه ... و «دشمنان می ... با تروریسم مبارزه می ...