ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
... قدرت و نفوذ ... این زمینه می بایست با شناسایی و تشخیص ... عربی مبارزه می کنند.
... ایمه جمعه خراسان جنوبی با توصیه به مراقبت جریان نفاق داخل کشور ... با هوشیاری و ...
دیدار با ایمه‌ی جمعه‌ی ... توزیع و مصرف می‌کنند و فجایعی ... مخدرند و دم از مبارزه با ...
... دشمنان با هدف مقابله ... های جلوگیری از نفوذ دشمن تاکید کرد و ... ایمه جمعه کشور.
ضرورت انکارناپذیر وحدت جهان اسلام برای مقابله با دشمنان و ... می‌کنند ... جمعه کشور با ...
... تلاش می کنند تا با یارگیری و جلب ... ی با نفوذ ... و به دهن توطیه گران و دشمنان ...
... بد تقسیم می‌کنند و از آن ... در زمینه مبارزه جدی با آنها ... تروریزم و دشمنان مردم و ...
مسول شورای سیاست گذاری ایمه جمعه ... نفوذ را برای توطیه در ... را با دشمنان میخورند و ...
مسول شورای سیاست گذاری ایمه جمعه ... نفوذ را برای توطیه در ... را با دشمنان میخورند و ...
... را حذف می کنند و می ... روند تا نفوذ کنند. امام جمعه ... و با استکبار مبارزه ...
... سیج سردمدار مبارزه با تروریسم و نفوذ بوده و ... آفرینی می‌کنند. ... و شر دشمنان به ...
... امام جمعه دورود گفت:نفوذ ... با وجود شرایط خاص کشور و ... می کنند که این کار خوبیست و ...
امام جمعه کهنوج: نفوذ دشمنان با ... سعی می‎کنند به ... المللی و مبارزه با گروهک ...
دشمنان کشور ایران به ... جمعه تعطیله ” رمز نفوذ دشمن و ... اقوام -یاد می کنند و بدین لحاظ ...
... مقابله با نفوذ دشمن و عامل ... با نفوذ دشمنان. ... خنثی می شود. نماز جمعه ...
... اسلام و مبارزه با ... ها کمک می‌کند. امام جمعه آران و بیدگل ... تاکید می‌کنند. ...
... از جنگ نرم و مبارزه با آن را در ... طراحی می‌کنند تا ... برابر دشمنان انقلاب و ...
... از نزدیک احساس می کنند هم برای ... متلاشی شده و توطیه گران خارجی ... مبارزه با ...
در صورتی که مشترک اخبار ما هستيد و می ... با دشمنان برخورد می‌کنند به ... کشور با اشاره به ...
... در مبارزه با داعش می ... طلبی که با غرب مبارزه می کنند ... را از این کشور و ...
امام جمعه تهران با تاکید بر این که دانشگاه‌ها و آموزش و ... دشمنان برخورد می‌کنند حتی ...
... اوقاف و امور خیریه با اشاره به مسئله نفوذ، تاکید کرد: مبارزه با دشمن ... مبارزه با دشمن به ...