تئاتر ما, مثل هر ساختار تئاتر دیگر در هر نقطه از دنیا خواه ناخواه می بایست حرکت به سوی اقتباس ...
در ضمن نمونه‌های شاخص و قوی اقتباس شده در تئاتر مدرن ایران به عنوان نمونه‌های تحقیق با مبانی ساختار و محتوای تئاترهای شکسپیر مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
برداشتی که مقوله اقتباس در تئاتر را وارد تجربه هایی تازه می نماید.
خانه‌ تئاتر فرهنگسرای گلستان به منظور لزوم توجه و بررسی به تئاتر کودک و نوجوان، نخستین نشست پژوهشی سایه‌ خیال را که اختصاص به بررسی تئاتر و نمایش‌ نا‌مه‌‌خوانی کودک و نوجوان دارد،در خانه‌ فرهنگ فدک برگزار می‌کند.
در اقتباس برای تئاتر، دو نوع برخورد داریم. زمانی یک درام رئالیستی داریم. آن وقت باید بریم ...
اقتباس ادبی و پیوند آن با تئاتر در ایران تا به امروز بسیار کمرنگ بوده و کمتر نمایشنامه‌نویسی دستمایه‌های ادبی را به عنوان مصالح اولیه برای ساختن یک اثر نمایشی موفق و آبرومند به کار برده است.
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه متن این نمایشنامه را از نوشته‌های «سلینجر» اقتباس کرده ...
خانه‌ تئاتر فرهنگسرای گلستان به منظور لزوم توجه و بررسی به تئاتر کودک و نوجوان، نخستین نشست پژوهشی سایه‌ خیال را که اختصاص به بررسی تئاتر و نمایش‌ نا‌مه‌‌خوانی کودک و نوجوان دارد،در خانه‌ فرهنگ فدک برگزار می‌کند.
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه متن این نمایشنامه را از نوشته‌های «سلینجر» اقتباس کرده ...
اقتباس ادبی در ادبیات دراماتیک تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 11:21 | نویسنده : روابط عمومی گروه تئاتر نان بشر از بدو تاریخ …
اقتباس تئاتر قرن 19 از ادبیات قرن 19 نوشته: کاترین هارت ویگسن، برگردان: منیژه نصیری تئاتر در قرن 19 مانند محبوبیت فرهنگ فیلم و سینمای امروز منبع سرگرمی بود، اما منتقدان قرن 19 و عصر حاضر، تئاتر قرن 19 را فاقد شایستگی زیبایی می‌دانند.
فراخوان نخستین جشنواره تئاتر اقتباس از سوی انجمن هنرهای نمایشی اهواز برای برگزاری در ...
این کارگردان تئاتر با یادآوری این نکته که ... در اقتباس از قرآن کریم باید علاوه بر ...
جشنواره تئاتر فجر و اقتباس ناقص از ... این کارگردان تئاتر گفته است در سازوکار جدید از 70 نفر ...
خلج در ادامه نشست، با بیان این که اقتباس مبحث تازه ای در تئاتر جهان نیست، افزود: عصر، عصر اقتباس است و روی آوردن به آثار ادبی در فرهنگ های مختلف بسیار فراوان دیده می شود.
۲۳ آوریلِ سال ۱۶۱۶ میلادی، شکسپیر و سروانتس، دو تن از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین شخصیت‌های ...
فرآیند تبدیل هملت به ماشین بازخوانی اقتباس هاینر ... ، یک دو چند ویژگی در تئاتر پست مدرن ...