تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... تایید و رد صلاحیت ... شده و یا اینکه صلاحیت ...
... تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... تایید و رد صلاحیت ... شده و یا اینکه صلاحیت ...
... اصلاح طلبانی که تایید ... و فاطمه هاشمی رد شدند ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
اصلاح طلبانی که ... در ميان رد صلاحيت شده ها هم مي ... مجلس تایید و یا رد صلاحیت شدند ...
محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، مجید نصیرپور نماینده سراب، داریوش قنبری نماینده ایلام ...
از میان اصلاح‌طلبان شاید شاخص‌ترین نام‌ها محمدرضا عارف در تهران و ... اصلاح طلبانی که ...
در آن زمان، اصلاح طلبانی که ... تایید صلاحیت شده نشان ... دو نفر رد صلاحیت شدند و ...
اصلاح طلبانی که مهر ... ثبت نام شده تأیید صلاحیت شدند. ... دادند و 45 نفر رد صلاحیت شدند. ...
... اجرایی تایید صلاحیت شدند و این ... بین رد صلاحیت شده‌ها نیست و به ... اصلاح طلبانی که ...
... تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... و هاشمی رد شدند ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
... و فاطمه هاشمی رد شدند ... اصلاح طلبانی که تایید ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
... تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... طلبانی که تایید صلاحیت شده اند ... تایید و رد صلاحیت ...
... تایید و رد صلاحیت ... اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت شده‌اند، بسیار اندک هستند و تعداد رد ...
... تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... و هاشمی رد شدند ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
... رد صلاحیت شده و ... هستند که صلاحیت آنها تایید ... هم رد صلاحیت شدند و ...
صبح امروز اسامی تأیید و رد صلاحیت شده ... که رد شدند و ... (که هر دو از اصولگرایانی ...
... که ردصلاحیت شدند. ... اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت شده‌اند، بسیار اندک هستند و تعداد رد ...
تا کنون بر اساس اخباری که از چهره‌های مختلف به دست آمده، تعداد اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت ...
... و فاطمه هاشمی رد شدند ... اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
سند هزار متری برای تایید ... اصولگرایانی که رد صلاحیت شده و اصلاح طلبانی که تایید شدند ...
... خبرهای رد و تایید صلاحیت ... که صلاحیت‌شان تأیید شده از ... یزد تایید صلاحیت شدند. ...
... رد صلاحیت شده ... صلاحیت شدگان/ عارف تایید شد، برادر جهانگیری و فاطمه هاشمی رد شدند ...
... رد صلاحیت شدند و ... یک اصلاح طلب تأیید صلاحیت ... رد صلاحیت شده نیز که ...
تکلیف تایید و رد صلاحیت شدن ... و پردیس رد صلاحیت شدند. ... است که رد صلاحیت شده ...