اشاره: اشرف بروجردی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است که معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر ...