... در حالی که نشست‌‌های کمیته تعیین ... از تعیین حداقل مزد ... در تعیین مزد کارگران ...
از جلسه تعیین دستمزد کارگران چه خبر؟ تراز: رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار با تشریح جزئیات نشست امروز شورای عالی کار درباره افزایش حداقل کار سال ۹۴ کارگران، گفت: طرح جبران کسری ۷۵ درصدی مزد در یک دوره ۴ ساله ارائه شد.
... با توجه به تعیین سه کمیته ذیل ... کارگری در نشست‌های تعیین مزد ... ۹۷ کارگران چه خبر ...
یک فعال کارگری با اشاره به جزئیات آخرین نشست‌ کارگروه تعیین دستمزد سال97 بیش از 13میلیون ...
در عین حال، حق بن نقدی کارگران ... نتایج جدید از نشست تعیین مزد ... در شهر فرنگ مطبوعات چه خبر ...
... می‌شود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار ... عالی کار را از حضور در نشست‌های ... تعیین مزد ...
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار خبر داد؛ جزئیات آخرین نشست‌‌های تعیین دستمزد سال ۹۷ ...
فرامرز توفیقی نشست بعدی کارگروه تعیین دستمزد برای بررسی عوامل اثرگذار بر سبد معیشت کارگران را روز دوشنبه اعلام کرد و گفت: صحبت از اعداد و ارقام افزایش دستمزد در شرایط فعلی صحیح نیست چرا که متغیرهای اثرگذار بر ماده …
از حقوق و دستمزد سال 97 کارگران چه خبر؟ تعیین حقوق ... 95 بعد از 8 جلسه ... 97 کارگران چه خبر ...
با نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۷۱۲۴۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و …
... می‌شود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار ... عالی کار را از حضور در نشست‌های ... تعیین مزد ...
از حقوق و دستمزد سال 97 کارگران چه خبر؟ تعیین حقوق ... 95 بعد از 8 جلسه ... 97 کارگران چه خبر ...
از حقوق و دستمزد سال 97 کارگران چه خبر؟ تعیین ... کارگران از ... خبر؟ نخستین جلسات کمیته ...
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از …
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مزد تعیین شده باید بتواند حداقل های یک زندگی را برای کارگران تامین کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از …
جزئیات آخرین نشست‌های تعیین دستمزد سال 97 کارگران توسط یک فعال کارگری اعلام شده است.
زمان بررسی میزان دستمزد سال 97 کارگران فرامرز توفیقی نشست بعدی کارگروه تعیین دستمزد برای ...
سلامت نیوز : نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق ...
آغاز مذاکرات دستمزد 96 کارگران از ... چه خبر است؟ (107) ... مزد، کار نظرسنجی از کارگران را ...
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته های آینده مباحث مربوط به تعیین مزد ... کارگران از ... چه خبر است ...
خبرگزاری فارس: نشست کارگروه سه جانبه تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶ از هفته‌های گذشته آغاز و امسال به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار شده است کار ریشه‌ای برای نخستین بار انجام و معیار افزایش مزد کارگران سبد معیشت تعریف شود.
از حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران چه خبر ... مزد کارگران را ... کمیته روابط کار از ...
May 10, 2016 · نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ...