معاون صنایع دستی استان زنجان گفت: تسهیلات یک میلیارد ریال با سود 4 درصد به هنرمندان صنایع ...
... های صنایع دستی استان آذربایجان شرقی و ارائه تسهیلات به ... میلیارد ریالی به ...
هنرمندان فارس در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشور از فروش صنایع دستی ،یک میلیارد ...
فروش ۲۰ میلیارد ریالی صنایع دستی ... دستی در استان زنجان ... صنایع دستی به هنرمندان ...
ارایه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان . معاون صنایع دستی استان ...
تسهیلات 2500 میلیارد ریالی بانک دی به صنایع فولادی ... تسهیلات 2500 میلیارد ریالی بانک ... یک ...
... به افراد متقاضی تسهیلات ... یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان .
... صنایع دستی در استان تسهیلات کم ... نسبت به هنرمندان صنایع دستی در ... یک میلیارد ...
امضای قرارداد پرداخت تسهیلات تلفیقی به ... به هنرمندان صنایع دستی. ... میلیارد ریالی - ...
... صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، از اجرای یک هزار میلیارد ... ارایه خدمات بهتر به ...
... صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، از اجرای یک هزار میلیارد ... ارایه خدمات بهتر به ...
اختصاص تسهیلات 20 میلیارد ریالی ... به 11 واحد صنعتی استان ... مسکن هنرمندان صنایع دستی.
... صنایع دستی در استان تسهیلات کم ... نسبت به هنرمندان صنایع دستی ... یک هزار میلیارد ...
بانک مرکزی مکلف به تامین تسهیلات مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی شد . عصر ساختمان ...
... 116 میلیارد ریال تسهیلات ... به استان مرکزیو یک ... و هنرمندان صنایع دستی ...
... فروش قریب به یک میلیارد ... ملی صنایع دستی استان که ... میلیارد ریال تسهیلات به ...
... از زنجان دومین استان ... دستی در استان تسهیلات ... به هنرمندان صنایع دستی در ...
... یک میلیارد ریال به ... صنایع دستی و ... استان زنجان با اشاره به ...
... هنرمند صنایع دستی در استان ... صنایع دستی به عنوان یک ... تسهیلات به هنرمندان ...
یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون ... کشاورزی و صنایع دستی، برای ... ریالی به ایتام و ...
تسهیلات 2500 میلیارد ریالی بانک دی به صنایع فولادی کشور
... جدید 3315 میلیارد ریالی در صنایع جدید ... وابسته به این صنعت در استان ... صنایع دستی;
... به هنرمندان صنایع دستی ... دستی استان تهران وام یک ... تسهیلات 347 میلیارد ریالی ...
جریمه هزار میلیارد ریالی یک ... و صنایع دستی استان ... پرداخت تسهیلات به ...