... واژه گستر با بهره گیری از امکانات ویژه و دانش فنی بالا و بیش از یک ... استان ‌ها; ساخت و ... به ...
... درصدی برنامه‌های صنایع دستی استان آذربایجان ... شرقی و ارائه تسهیلات به ...
... و رفاه‌ اجتماعی استان زنجان ... تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان ...
... های صنایع دستی استان ... میلیارد ریالی به ... حوزه صنایع دستی در طول یک سال ...
... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه اعطاء ... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه ...
... یک میلیارد ریالی ... میلیارد ریال تسهیلات بدون برگشت برای ایجاد مجتمع عای صنایع دستی در ...
ارایه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان . معاون صنایع دستی استان ...
ارایه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان . معاون صنایع دستی استان ...
... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ... اختصاص 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ... استان ها ...
درآمد هشت میلیارد ریالی صنعتگران استان ... صنایع دستی به ... میلیارد ریال تسهیلات به ...
معاون صنایع دستی استان زنجان گفت: به ... به هنرمندان صنایع دستی ... تسهیلات-میلیارد-ریالی-به- ...
درآمد هشت میلیارد ریالی صنعتگران استان ... صنایع دستی به ... میلیارد ریال تسهیلات به ...
... صنایع دستی و ... جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل طرف قرارداد ریالی با ...
... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه اعطاء ... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه ...
... هنرمندان صنایع دستی ... دستی استان با اشاره به ... میلیارد ریال تسهیلات ...
به هنرمندان صنایع دستی ... این استان جذب شد. وام یک ... از تسهیلات 347 میلیارد ریالی ...
... کیلو طلا در استان یک هزار و 770 ... هنرمندان صنایع دستی ... میلیارد ریال تسهیلات به ...
صنایع دستی زنجان ... از هنرمندان زنجانى به ... میلیون ریالی صنایع دستی استان در ...
... فعالان صنایع دستی در زنجان ... به هنرمندان صنایع دستی ... استان زنجان از تسهیلات ...
... ریال تسهیلات اشتغال به ... استان سمنان ... تسهیلات 3.5 میلیارد ریالی ...
... از هنرمندان صنایع دستی ... میلیارد ریال تسهیلات به ... های صنایع دستی استان به ...
... فروش صنایع دستی هشت میلیارد ... ریالی صنعتگران استان ... های استان ایلام به ...
صادرات 75 میلیارد ریالی صنایع دستی ... و صنایع دستی استان زنجان ... استان تسهیلات بانکی به ...
... گذار شهرک صنایع دستی و گردشگری نور زنجان/ هشدار استاندار به تعیین تکلیف ... استان زنجان.