معاون صنایع دستی استان زنجان گفت: ... ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی ...
... و رفاه‌ اجتماعی استان زنجان ... تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان ...
... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه اعطاء ... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه ...
... صنایع دستی ،یک میلیارد ... میلیارد ریالی هنرمندان ... دستی و هنرهای سنتی استان ...
... یک میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی این استان ... به هنرمندان صنایع دستی ...
... وام 100 میلیونی برای هنرمندان صنایع…,وام 100 میلیونی برای هنرمندان صنایع دستی ...
... هنرمندان صنایع دستی ... دستی استان با اشاره به ... 30 میلیارد ریال تسهیلات ...
... هنرمندان صنایع دستی ... دستی استان با اشاره به ... میلیارد ریال تسهیلات ...
... صنایع دستی و گردشگری ایلام از کمک 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی بنیاد برکت به بازارچه صنایع ...
ارایه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان . معاون صنایع دستی استان ...
... صنایع دستی و ... شده 60 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای صنایع دستی تعلق گرفت که به ...
به هنرمندان صنایع دستی ... این استان جذب شد. وام یک ... از تسهیلات 347 میلیارد ریالی ...
... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه اعطاء ... به هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات ویژه ...
... صنایع دستی و گردشگری ایلام از کمک 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی بنیاد برکت به بازارچه صنایع ...
... ریالی به هنرمندان صنایع ... های صنایع دستی استان به ... به یک هزار و ۹۹۰ میلیارد ...
صنایع دستی زنجان ... از هنرمندان زنجانى به ... میلیون ریالی صنایع دستی استان در ...
... حمایتی به هنرمندان صنایع دستی ... و این تسهیلات به ... از یک میلیارد ...
... صنایع دستی به ... و ۴۸۶ میلیارد ریال تسهیلات به ... هنرمندان و فعالان صنایع ...
... پرداخت تسهیلات یک میلیارد ... ریالی به آزادگان استان ... به هنرمندان صنایع دستی ...
... دستی و گردشگری استان ... میلیارد ریال تسهیلات به ... ویژه به هنرمندان صنایع دستی ...
... صنایع دستی استان ... تسهیلات 29 میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی و ...
... یک میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌های ملی و مسکن به هنرمندان صنایع دستی ... ریالی صنایع ...
... صنایع‌دستی استان زنجان ... از هنرمندان استان زنجان به ... تسهیلات ۴۸۹ میلیارد ...
... صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بیش از یک 13 میلیارد ... زنجان نیاز به تسهیلات ...