ادله حرمت غنا گفتیم برخی فقها، نفس غنا را حرام شمرده‌اند و هر چه را که تحت عنوان غنا بیاید حرام می‌دانند به عبارت دیگر، این گروه تمام انواع موسیقی را حرام می دانند.
درباره غنا سه ديدگاه عمده: 1 ـ حرمت مطلق، 2 ـ حليت مطلق ذات غنا، 3 ـ تفصيل ميان غناى شهوانى و غير شهوانى وجود دارد كه اين مقاله، صرفا در صدد نقد و بررسى نظريه فقهى طرفداران حرمت …
ادله حرمت غنا بررسی شد حوزه/ استاد حوزه به تشریح ادله حرمت غنا در آیات و روایات و نزد فقهای شیعه پرداخت.
غنا ویژگی صوت انسانی است که ممکن است بامعنا باشد، بی‌معنا باشد، با حرف باشد، بدون حرف باشد و امثال این. غنا این‌طور چیزی است.
غنا حرام در زندگي ... بايد اثرات خطرناك لهو را مورد توجه قرارداد تا روشن شود كه راز حرمت ...
سپس نویسنده ادله‌ی حرمت غنا را که شامل اجماع و تمسک به آیات قرآن و روایات است، مورد بررسی و ...
از جمله مواردی که احتمال استثنای آن را از حکم کلی حرمت غنا داده اند ، غنا ... اباء ادله ...
از جمله مواردی که احتمال استثنای آن را از حکم کلی حرمت غنا داده اند ، غنا ... اباء ادله ...
ادله حرمت غنا/ چرایی بررسی مسأله غنا در درس خارج فقه رسانه حجت الاسلام و المسلمین رفعتی گفت: روایات حرمت غنا به اندازه‌ای متعدد و متواتر است که کسی نمی‌تواند خدشه‌ای بر دلالتِ حرمتِ غنایِ عرفی وارد سازد.
ثالثاً، ادله تحریم غنا، ناظر به صدای دارای ترجیع و اطراب است، و هیچ گاه صدای متناسب با قواعد موسیقی را به تنهایی موضوع حکم حرمت قرار نداده است.
برخی فقهاء و محققان شیعه در راستای تصویب حلیت غنا در تلاوت ... معارضه با ادله قطعی حرمت غنا ...
ابتدا بحث غنا را مورد کنکاش قرار می دهد و به نقل آراء فقها؛ ادله و مستندات آن ها می پردازد و ادله جواز و حرمت را نقل می کند.
مستثنيات حرمت... ... ادله حرمت غنا... ... 96/07/23: دليل دوم حرمت... 96/07/22: ادله غناء/مبح...
وسائل ـ آیت الله علیدوست: وقتی می‌گوییم غنا حرام است درست است، ادله را بررسی می‌کنی، لغت هم ...
باسمه تعالیپیش از ورود به بررسی ادله حلیت یا حرمت غنا به طرح و بررسی اصول و قواعدی می ...
خلاصه ماشینی: "در بحث غنا،مستند فقها آیات و روایات است‌ و بر ما لازم است که به جای استناد ...
حجت‌الاسلام رستم‌نژاد با بيان اينکه وزارت ارشاد و صدا و سيما حجت شرعی در تعيين مصداق غنا نيستند، گفت: حرمت غنا؛ قول مشهور فقهای شيعه است، ولی موضوع غنا در حال تغيير، و مصاديقش مشخص نيست از اين رو جزو شبهات مصداقيه، و حکمش مبهم است.