برخی در دانشگاه خواجه نصیر به دنبال بستن دهان منتقدین هستند/ برگزاری اردوی مختلط...
ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد. ... اجرای مرحله بعدی آن دست ...
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نمی ... کنندگان بستگی دارد.ایا ... که به برجام ...
... خدمات سلطنتی انگلیس در گزارشی نوشت توافق هسته‌ای ایران در شرایطی به مرحله اجرا درآمد ...
... اولویت جدی رئیس جمهور بعدی باشد و سرنوشت ... آمریکا برجام را به خطر ... ترامپ ادامه دارد;
... ایران، دولت بعدی امریکا «نمی ... به ملت امریکا بستگی دارد.» قاسمی ادامه ... (برجام) به ...
اما انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا چه ... بستگی دارد. ... که به برجام ...
بقای برجام به اراده رئیس‌جمهوری آتی آمریکا بستگی دارد. ... نویسنده این گزارش ادامه داد: ...
رئیس‌جمهور بعدی، از لحاظ تئوری ... ای را اجرایی کرد بستگی دارد. ... آمریکا به گشت‌زنی ...
... بیشتر به برجام را کسب ... شود، رییس‌جمهور بعدی آمریکا آسان ... ابتدایی بستگی ...
اما انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا چه ... بستگی دارد. ... که به برجام ...
تندترین رییس‌جمهور در امریکا ... که برجام را ادامه دهند. به ... امریکا دارد که برجام ...
... رئیس‌جمهور بعدی می ... است/آمریکا با برجام به ... جمهوری بستگی به شرایط دارد.
... معلوم نیست که رییس جمهور آینده آمریکا ... بستگی به این دارد ... آمریکا برجام را به ...
... رئیس دولت بعدی باید برجام ... ادامه دارد ... در ادامه به ضرر امریکا تمام ...
اگر کارشکنی آمریکا در برجام ادامه ... نیازی به برجام ... مشکل دارد و اجرای برجام ...
... به خودش بستگی دارد که ... موظف به اجرای برجام است رییس ... جمهور بعدی آمریکا برجام را ...
... با سیاست‌هایش بستگی دارد. ... امکان از سوی رییس‌جمهور بعدی آمریکا ... از برجام به ...
... معلوم نیست که رئیس‌جمهور آینده آمریکا چه ... جمهور آینده آمریکا به ... را ادامه ...
اکنون که موافقت‌نامه‌ی موسوم به «برجام ... جمهور آمریکا در ... به آنچه در دو بند بعدی ...
... هم دارد. به هر حال ... بود و رییس جمهور بعدی خواهد ... داشت تا امریکا، به این ...
... از دید ما برجام جزو ... برایمان فرقی نمی کند رییس جمهور بعدی آمریکا ... روانچی ادامه ...
» رییس سیا:لغو برجام خطر ... را به همراه دارد ... از سوی رییس جمهور جدید آمریکا ...
نیاز آمریکا به «ایجاد توازن» بین اعمال تحریم و ادامه اجرای برجام . ... وجود دارد، آیا کاخ ...