ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام به آمریکا بستگی دارد «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ...
ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد. alfa 5 روز قبل سرخط اخبار روز ...
... ادامه پایبندی ایران به این بستگی دارد ... به برجام به آمریکا بستگی ... به رییس جمهور ...
... گفت ادامه پایبندی ایران به ... این بستگی دارد که آمریکا به ... برجام، به آمریکا بستگی ...
ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد وزیر امور خارجه با اشاره ...
... اگر تمایل دارد برجام ادامه ... اقدامات بعدی ... به برجام به آمریکا بستگی ...
... ادامه پایبندی ایران به برجام به آمریکا بستگی ... به حفظ برجام "ادامه ... رییس جمهور آمریکا ...
اگر کسی که دو سال آینده رییس جمهور آمریکا می شود ... بستگی دارد.ایا ... به برجام ...
... اگر تمایل دارد برجام ادامه ... اقدامات بعدی ... به برجام به آمریکا بستگی ...
اما این گزینه‌ها به رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال آمریکا بستگی دارد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است: اگر اروپا، ژاپن، روسیه و چین تصمیم بگیرند که با آمریکا همراه شوند، آن‌گاه فکر می‌کنم این پایان توافق (برجام) خواهد بود.
... ادامه پایبندی ایران به برجام به آمریکا بستگی ... به حفظ برجام "ادامه ... رییس جمهور آمریکا ...
... دارد; نامه مهدی کروبی به ... توسط رییس جمهور بعدی آمریکا ... آمریکا در ادامه به ...
... مقابل بستگی دارد. وی ادامه ... ادامه داد: برجام فقط ... های آمریکا دارد. به گزارش ...
اما رییس جمهور به جای ... رسیدن به توافق های بعدی بر سر ... ایتالیا به برجام و آمریکا ...
اکنون بار دیگر ماندن آمریکا در برجام به ترامپ بستگی دارد ... ادامه دارد ... رییس جمهور به ...
... ترامپ رییس جمهور آمریکا ... برای ادامه برجام ... نسبت به این توافق بستگی دارد.
رییس جمهور در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: اینکه در برجام چه اتفاقاتی خواهد افتاد خیلی مهم است.