ادامه برجام به رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بستگی دارد. ... نویسنده این گزارش ادامه داد: ...
بقای برجام به اراده رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بستگی دارد. ... ادامه داد: توافق ... تعهد به برجام ...
ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد. ... آن را به رییس مجلس و ...
بقای برجام به اراده رئیس‌جمهوری آتی آمریکا بستگی دارد. ... نویسنده این گزارش ادامه داد: ...
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و ... نظارت بر پایبندی ایران به برجام ... به شرایط بستگی دارد;
ادامه اجرای برجام به اراده رئیس‌جمهور آتی آمریکا بستگی دارد ... اجرای مرحله بعدی آن دست ...
... رییس جمهور بعدی آمریکا. باراک اوباما پیش بینی کرد که رئیس جمهور بعدی آمریکا ... به ادامه ...
... اجرایی رییس جمهور آمریکا می ... رییس جمهور آمریکا بستگی دارد. ... به ادامه ...
تندترین رییس‌جمهور در امریکا ... که برجام را ادامه دهند. به ... امریکا دارد که برجام ...
... مذاکرات ادامه دارد برای ... را به اجرای برجام تشویق ... رئیس‌‌جمهور بعدی آمریکا هم ...
... قبل و بعدی امریکا تلاش ... که اجرای برجام به طرف مقابل بستگی دارد.» ذوالنور ادامه داد ...
... کسی رئیس جمهور بعدی آمریکا ... نیاز به گوشه گیری دارد تا در ... به رییس جمهور ...
اما انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا چه ... بستگی دارد. ... که به برجام ...
... ایران، دولت بعدی امریکا «نمی ... به ملت امریکا بستگی دارد.» قاسمی ادامه ... (برجام) به ...
... با سیاست‌هایش بستگی دارد. ... امکان از سوی رییس‌جمهور بعدی آمریکا ... از برجام به ...
... به خودش بستگی دارد که ... موظف به اجرای برجام است رییس ... جمهور بعدی آمریکا برجام را ...
... جمهور بعدی آمریکا از ... سیلو به انجام رسید. در ادامه بخش ... کرد بستگی دارد.
... می‌تواند رئیس جمهور بعدی ... ( رییس جمهور آینده) به این طرح ... نقض برجام؛ آمریکا ...
... چه کسی رییس‌جمهور امریکا ... به آمریکا سوء ظن دارد. ... مخاطراتب برجام در دولت بعدی ...
» رییس سیا:لغو برجام خطر ... را به همراه دارد ... از سوی رییس جمهور جدید آمریکا ...
... اعتبار برجام به اتمام ... مذاکرات ادامه دارد برای ... را با رییس‌ جمهور بعدی آمریکا هم ...
اکنون که موافقت‌نامه‌ی موسوم به «برجام ... جمهور آمریکا در ... به آنچه در دو بند بعدی ...
کاندیداتوری ام برای ریاست جمهوری بستگی به شرایط دارد ...
... npt در قبال نقض برجام توسط آمریکا ... توسط آمریکا باید ما را به غیرت آورد به کسی ...