به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ساختمان المهدی واقع در مجتمع بیمارستانی خورشید اصفهان با ...
خبرگزاری تسنیم: فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء گفت: 13 هزار میلیارد پروژه عمرانی در لرستان در ...
... بیش از 10 هزار میلیارد ریال ... نیاز برای اجرای طرح را در ... قرارگاه سازندگی خاتم ...
در چارچوب اعتبارات ستاد ملی باز آفرینی کشور، در سال جاری 110 میلیارد ریال برای اجرای 18 طرح ...
قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ... از این سازندگی در ... توسط قرارگاه خاتم ...
... در اجرای طرح ... ها به همت قرارگاه سازندگی خاتم ... هزار میلیارد ریال از محل ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
خبرگزاری فارس: فرمانده قرارگاه قرب کوثر گفت: در حال حاضر بیش از 11 هزار و 500 پروژه عمرانی توسط ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... قرارگاه سازندگی خاتم ... بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال ... و دنا در مجلس از اجرای طرح ...
... قرارگاه سازندگی خاتم ... بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال ... و دنا در مجلس از اجرای طرح ...
استاندار لرستان گفت: در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد ریال طرح و پروژه عمران و سازندگی با همت ...
61 میلیارد و 200 میلیون ریال برای توسعه ورزش سه ... عشایر استان از ... نوغانداری در ...
بیش از 11 میلیارد تومان بدهی های ... تومان پروژه عمرانی ... سپاه از 23 هزار میلیارد ...
۲ هزار میلیارد ریال درآمد ... جنوبی از اجرای طرح حذف ... بیش از 15 هزار نفر در مراکز ...
با بهره برداری از این سد عظیم بیش از 36 هزار ... قرارگاه سازندگی خاتم ... اجرای این طرح عمرانی ...
... زادگاه قرارگاه سازندگی خاتم ... عمرانی توسط قرارگاه ... 23 هزار میلیارد تومان از ...
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم ... ثبت‌نام بیش از 10 هزار فارغ ... 250 میلیارد ریال در لرستان ...
... و 3 میلیارد ریال از محل ... است.9 طرح خدماتی و عمرانی در ... بانکی بیش از ۴۵ هزار ...
قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ریال در بروجرد ... پنج طرح عمرانی به منظور ...
... این قرارگاه در اجرای طرح ... قرارگاه سازندگی خاتم ... رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان از ...
با بهره برداری از این سد عظیم بیش از 36 هزار ... اجرای این طرح عمرانی ... قرارگاه سازندگی خاتم ...
اجرای طرح هجرت 3 با حضور 3 هزار دانش آموز در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم ... لرستان از طرح ...
... اجرای طرح های عمرانی در ... هزار میلیارد ریال توسط ... لرستان وجود دارد و از 110 ...