... 2 هزار میلیارد ریال در ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... و قرارگاه سازندگی خاتم ...
... سه هزار میلیارد ریال طرح عمرانی شهری توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ع) در خرم آباد و ...
... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... بر شش هزار میلیارد ریال توسط ... اجرای طرح های عمرانی ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... توسط قرارگاه خاتم در ... طرح بیش از یک و میلیارد و ... اجرای 204 پروژه عمرانی در ...
قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ... از این سازندگی در ... توسط قرارگاه خاتم ...
وصول بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال مالیات معوق در استان قزوین گاهی می گویند فلان آقا در خوزستان ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... لرستان روز پنجشنبه در ... بیش از 100 میلیارد ریال به لرستان در راستای اجرای طرح تحول سلامت از ...
... 200 میلیارد ریال طرح در ... اجرای 25 طرح عمرانی ... سه هزار و 340 میلیارد ریال ...
... 200 میلیارد ریال طرح در ... اجرای 25 طرح عمرانی ... سه هزار و 340 میلیارد ریال ...
... هدف از اجرای طرح های پدافند ... دو هزار میلیارد ریال در راستای ... قرارگاه سازندگی
بازدید استاندار لرستان از دو طرح عمرانی ... 520 میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم ...
... عمرانی توسط قرارگاه خاتم ... 70 هزار میلیارد ریال طرح ... بیش از 20 مدرسه جدید در ...
... بیش از 2000 شغل جدید با تحقق 70 درصدی ... لرستان ; مازندران ... بیش از ۲۰۰۰ شغل جدید در شهرستان ...
300 میلیارد ریال ... اجرا و تکمیل طرح های عمرانی در ... از اختصاص 74 میلیارد ریال ...
... هزار میلیارد ریال طرح و ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... بیش از 20 مدرسه جدید در ...
طرح عمرانی در شهرستان ...
... میلیارد برای اجرای طرح ... سازندگی در لرستان ... بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال ...
... دولت بیش از 110 هزار ... با هزینه بیش از 300 میلیارد ریال ... اجرای طرح هادی در ...
... اشتغال زایی برای بیش از هزار ... از اجرای طرح‌های ... سازندگی لرستان در بحث ...
... بر ۹۰ هزار میلیارد ریال ... ۶۶۳ طرح در ... ظرفیت قرارگاه سازندگی خاتم و رشد ...
... بیش از 36 هزار ... مشاركت قرارگاه سازندگی خاتم ... 20 میلیارد ریال برای اجرای این ...
... توسط قرارگاه سازندگی خاتم ... اجرای بیش از 12 هزار طرح عمرانی بسیج سازندگی در ...